Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 21 66.667% 77.778% 14.286%
2021 20 40% 53.333% 25%
2020 25 44% 100% 56%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2503852 90
  82%
  86%
  4%
7000498 21
  67%
  78%
  14%
2021 2503852 88
  66%
  69%
  5%
7000498 20
  40%
  53%
  25%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2503852 100
  72%
  100%
  28%
7000498 25
  44%
  100%
  56%
2019 2503852 156
  59%
  78%
  24%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2503852 90 4% 7% 44% 27% 13% 4%
7000498 21 5% 0% 14% 48% 19% 14%
2021 2503852 88 2% 0% 36% 27% 30% 5%
7000498 20 5% 0% 25% 10% 35% 25%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2503852 100 0% 0% 44% 28% 0% 28%
7000498 25 0% 0% 24% 20% 0% 56%
2019 2503852 156 3% 0% 18% 38% 17% 24%