Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 20 50% 90.909% 45%
2021 25 48% 100% 52%
2020 27 33.333% 64.286% 48.148%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2503852 84
  86%
  92%
  7%
7000498 20
  50%
  91%
  45%
1353 32
  0%
  0%
  100%
2021 2503852 90
  71%
  97%
  27%
7000498 25
  48%
  100%
  52%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2503852 112
  64%
  90%
  29%
7000498 27
  33%
  64%
  48%
2019 2503852 240
  67%
  85%
  22%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2503852 84 5% 12% 45% 24% 7% 7%
7000498 20 5% 5% 15% 25% 5% 45%
1353 32 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2021 2503852 90 4% 7% 27% 33% 2% 27%
7000498 25 0% 16% 16% 16% 0% 52%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 2503852 112 7% 9% 29% 20% 7% 29%
7000498 27 0% 0% 7% 26% 19% 48%
2019 2503852 240 5% 3% 25% 34% 12% 22%