Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 6 66.667% 66.667% 0%
2021 7 85.714% 85.714% 0%
2020 12 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2503852 76
  61%
  70%
  13%
7000498 6
  67%
  67%
  0%
2021 2503852 86
  86%
  86%
  0%
7000498 7
  86%
  86%
  0%
2020 2503852 70
  86%
  88%
  3%
7000498 12
  100%
  100%
  0%
2019 2503852 60
  77%
  77%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2503852 76 3% 0% 18% 39% 26% 13%
7000498 6 0% 0% 17% 50% 33% 0%
2021 2503852 86 5% 5% 33% 44% 14% 0%
7000498 7 0% 0% 29% 57% 14% 0%
2020 2503852 70 3% 0% 40% 43% 11% 3%
7000498 12 0% 17% 42% 42% 0% 0%
2019 2503852 60 7% 0% 37% 33% 23% 0%