Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 8 75% 75% 0%
2021 9 77.778% 77.778% 0%
2020 16 87.5% 87.5% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2503852 86
  74%
  78%
  5%
7000498 8
  75%
  75%
  0%
2021 2503852 92
  67%
  74%
  9%
7000498 9
  78%
  78%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2020 2503852 82
  56%
  64%
  12%
7000498 16
  88%
  88%
  0%
2019 2503852 62
  71%
  73%
  3%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2503852 86 0% 2% 23% 49% 21% 5%
7000498 8 0% 0% 38% 38% 25% 0%
2021 2503852 92 0% 0% 9% 57% 24% 9%
7000498 9 0% 0% 11% 67% 22% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2020 2503852 82 0% 0% 17% 39% 32% 12%
7000498 16 6% 0% 25% 56% 13% 0%
2019 2503852 62 0% 6% 19% 45% 26% 3%