Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 7 85.714% 100% 14.286%
2021 8 87.5% 87.5% 0%
2020 10 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2503852 66
  79%
  90%
  12%
7000498 7
  86%
  100%
  14%
2021 2503852 62
  87%
  93%
  6%
7000498 8
  88%
  88%
  0%
2020 2503852 94
  91%
  100%
  9%
7000498 10
  100%
  100%
  0%
2019 2503852 54
  59%
  70%
  15%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2503852 66 0% 6% 33% 39% 9% 12%
7000498 7 0% 0% 29% 57% 0% 14%
2021 2503852 62 6% 16% 26% 39% 6% 6%
7000498 8 0% 0% 0% 88% 13% 0%
2020 2503852 94 4% 4% 32% 51% 0% 9%
7000498 10 0% 30% 30% 40% 0% 0%
2019 2503852 54 4% 4% 11% 41% 26% 15%