Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 7 85.714% 100% 14.286%
2021 3 100% 100% 0%
2020 12 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2503852 68
  79%
  87%
  9%
7000498 7
  86%
  100%
  14%
2021 2503852 68
  94%
  100%
  6%
7000498 3
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2503852 46
  87%
  100%
  13%
7000498 12
  100%
  100%
  0%
2019 2503852 42
  86%
  86%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2503852 68 3% 3% 24% 50% 12% 9%
7000498 7 0% 0% 0% 86% 0% 14%
2021 2503852 68 3% 9% 24% 59% 0% 6%
7000498 3 0% 0% 33% 67% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 2503852 46 9% 0% 35% 43% 0% 13%
7000498 12 0% 8% 75% 17% 0% 0%
2019 2503852 42 5% 0% 38% 43% 14% 0%