Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 6 100% 100% 0%
2021 13 100% 100% 0%
2020 5 80% 100% 20%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2503852 60
  87%
  100%
  13%
7000498 6
  100%
  100%
  0%
2021 2503852 68
  94%
  100%
  6%
7000498 13
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2020 2503852 42
  90%
  100%
  10%
7000498 5
  80%
  100%
  20%
2019 2503852 68
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2503852 60 0% 3% 53% 30% 0% 13%
7000498 6 0% 0% 83% 17% 0% 0%
2021 2503852 68 0% 9% 56% 29% 0% 6%
7000498 13 0% 15% 31% 54% 0% 0%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2503852 42 0% 5% 38% 48% 0% 10%
7000498 5 0% 0% 80% 0% 0% 20%
2019 2503852 68 3% 12% 65% 21% 0% 0%