Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 8 100% 100% 0%
2021 14 92.857% 100% 7.143%
2020 2 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2503852 60
  93%
  93%
  0%
7000498 8
  100%
  100%
  0%
2021 2503852 72
  97%
  100%
  3%
7000498 14
  93%
  100%
  7%
2020 2503852 72
  92%
  94%
  3%
7000498 2
  100%
  100%
  0%
2019 2503852 38
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2503852 60 3% 7% 47% 37% 7% 0%
7000498 8 0% 0% 38% 63% 0% 0%
2021 2503852 72 6% 6% 53% 33% 0% 3%
7000498 14 0% 14% 57% 21% 0% 7%
2020 2503852 72 3% 6% 33% 50% 6% 3%
7000498 2 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 2503852 38 11% 63% 5% 21% 0% 0%