Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2503852 38
  95%
  100%
  5%
7000498 1
  100%
  100%
  0%
2021 2503852 10
  100%
  100%
  0%
2020 2503852 12
  83%
  100%
  17%
2019 2503852 4
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2503852 38 0% 11% 63% 21% 0% 5%
7000498 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2503852 10 0% 20% 40% 20% 0% 0%
2020 2503852 12 0% 17% 67% 0% 0% 17%
2019 2503852 4 0% 0% 100% 0% 0% 0%