Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 4 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2503852 2
  100%
  100%
  0%
7000498 4
  100%
  100%
  0%
2021 2503852 6
  100%
  100%
  0%
2020 2503852 4
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2503852 2 0% 100% 0% 0% 0% 0%
7000498 4 0% 75% 25% 0% 0% 0%
2021 2503852 6 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2020 2503852 4 0% 100% 0% 0% 0% 0%