Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 20 95% 100% 5%
2021 24 91.667% 100% 8.333%
2020 22 90.909% 90.909% 0%
2019 22 95.455% 100% 4.545%
2018 25 92% 100% 8%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000255 88
  80%
  81%
  2%
7000418 21
  90%
  95%
  5%
7000500 20
  95%
  100%
  5%
2500786 220
  82%
  93%
  12%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2021 7000255 83
  75%
  75%
  0%
7000418 21
  95%
  100%
  5%
7000500 24
  92%
  100%
  8%
2500786 257
  83%
  94%
  12%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 7000255 91
  91%
  93%
  2%
7000418 22
  91%
  91%
  0%
7000500 22
  91%
  91%
  0%
2500786 237
  74%
  80%
  8%
1353 32
  0%
  0%
  0%
2019 7000255 95
  95%
  100%
  5%
7000418 22
  100%
  100%
  0%
7000500 22
  95%
  100%
  5%
2500786 233
  87%
  98%
  11%
1353 80
  100%
  100%
  0%
2018 7000255 102
  83%
  99%
  16%
7000418 24
  96%
  100%
  4%
7000500 25
  92%
  100%
  8%
2500786 242
  81%
  93%
  13%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500786 255
  75%
  85%
  11%
2016 2500786 260
  70%
  84%
  16%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2015 2500786 271
  79%
  90%
  12%
2014 2500786 235
  76%
  91%
  16%
2013 2500786 284
  77%
  89%
  14%
2012 2500786 309
  73%
  88%
  17%
2011 2500786 331
  72%
  89%
  19%
2010 2500786 278
  69%
  84%
  18%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000255 88 3% 1% 9% 66% 18% 2%
7000418 21 0% 10% 81% 0% 5% 5%
7000500 20 0% 10% 75% 10% 0% 5%
2500786 220 2% 5% 53% 23% 6% 12%
1353 64 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 7000255 83 1% 0% 17% 57% 25% 0%
7000418 21 0% 81% 10% 5% 0% 5%
7000500 24 4% 75% 13% 0% 0% 8%
2500786 257 3% 32% 28% 21% 5% 12%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2020 7000255 91 2% 3% 43% 43% 7% 2%
7000418 22 5% 14% 64% 9% 9% 0%
7000500 22 0% 14% 68% 9% 9% 0%
2500786 237 0% 2% 41% 31% 19% 8%
1353 32 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2019 7000255 95 0% 26% 45% 23% 0% 5%
7000418 22 0% 86% 14% 0% 0% 0%
7000500 22 5% 77% 14% 0% 0% 5%
2500786 233 3% 9% 51% 24% 2% 11%
1353 80 0% 40% 60% 0% 0% 0%
2018 7000255 102 1% 2% 31% 49% 1% 16%
7000418 24 4% 0% 79% 13% 0% 4%
7000500 25 0% 0% 84% 8% 0% 8%
2500786 242 3% 5% 36% 37% 6% 13%
1355 14 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500786 255 2% 2% 37% 33% 14% 11%
2016 2500786 260 3% 4% 24% 39% 14% 16%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2500786 271 3% 5% 25% 46% 9% 12%
2014 2500786 235 2% 6% 18% 51% 8% 16%
2013 2500786 284 1% 5% 24% 47% 9% 14%
2012 2500786 309 4% 2% 20% 47% 10% 17%
2011 2500786 331 2% 2% 24% 43% 9% 19%
2010 2500786 278 3% 6% 24% 37% 13% 18%