Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 12 100% 100% 0%
2021 18 100% 100% 0%
2020 17 100% 100% 0%
2019 19 100% 100% 0%
2018 14 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000255 68
  100%
  100%
  0%
7000418 12
  92%
  100%
  8%
7000500 12
  100%
  100%
  0%
2500786 238
  90%
  91%
  1%
7000501 22
  100%
  100%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2021 7000255 58
  98%
  98%
  0%
7000418 18
  89%
  89%
  0%
7000500 18
  100%
  100%
  0%
2500786 214
  90%
  90%
  0%
7000501 15
  100%
  100%
  0%
1353 48
  67%
  100%
  33%
2020 7000255 54
  100%
  100%
  0%
7000418 22
  100%
  100%
  0%
7000500 17
  100%
  100%
  0%
2500786 239
  96%
  97%
  1%
7000501 19
  100%
  100%
  0%
2019 7000255 68
  100%
  100%
  0%
7000418 12
  100%
  100%
  0%
7000500 19
  100%
  100%
  0%
2500786 203
  88%
  93%
  6%
7000501 25
  96%
  100%
  4%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2018 7000255 50
  100%
  100%
  0%
7000418 9
  100%
  100%
  0%
7000500 14
  100%
  100%
  0%
2500786 240
  92%
  97%
  4%
7000501 11
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2017 2500786 228
  94%
  97%
  3%
1353 64
  75%
  75%
  0%
2016 2500786 206
  95%
  98%
  3%
2015 2500786 229
  91%
  92%
  1%
2014 2500786 244
  90%
  94%
  5%
2013 2500786 270
  91%
  94%
  3%
2012 2500786 209
  91%
  96%
  4%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000255 68 4% 6% 57% 32% 0% 0%
7000418 12 0% 33% 42% 17% 0% 8%
7000500 12 17% 17% 42% 25% 0% 0%
2500786 238 1% 6% 45% 39% 9% 1%
7000501 22 0% 0% 59% 41% 0% 0%
1353 48 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 7000255 58 3% 28% 55% 12% 2% 0%
7000418 18 0% 0% 61% 28% 11% 0%
7000500 18 11% 0% 44% 44% 0% 0%
2500786 214 2% 6% 41% 42% 10% 0%
7000501 15 7% 13% 20% 60% 0% 0%
1353 48 0% 0% 67% 0% 0% 33%
2020 7000255 54 0% 0% 28% 72% 0% 0%
7000418 22 9% 14% 55% 23% 0% 0%
7000500 17 0% 41% 53% 6% 0% 0%
2500786 239 1% 3% 48% 44% 3% 1%
7000501 19 5% 16% 63% 16% 0% 0%
2019 7000255 68 0% 3% 43% 54% 0% 0%
7000418 12 0% 8% 83% 8% 0% 0%
7000500 19 21% 5% 47% 26% 0% 0%
2500786 203 1% 2% 41% 43% 6% 6%
7000501 25 12% 16% 28% 40% 0% 4%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 7000255 50 6% 20% 60% 14% 0% 0%
7000418 9 0% 0% 22% 78% 0% 0%
7000500 14 7% 7% 71% 14% 0% 0%
2500786 240 4% 4% 44% 41% 3% 4%
7000501 11 0% 0% 36% 64% 0% 0%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2017 2500786 228 1% 6% 43% 43% 3% 3%
1353 64 0% 0% 50% 25% 25% 0%
2016 2500786 206 2% 11% 46% 36% 2% 3%
2015 2500786 229 1% 7% 41% 42% 7% 1%
2014 2500786 244 2% 4% 52% 31% 6% 5%
2013 2500786 270 1% 4% 27% 60% 6% 3%
2012 2500786 209 3% 8% 34% 47% 4% 4%