Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 23 86.957% 86.957% 0%
2021 17 100% 100% 0%
2020 17 100% 100% 0%
2019 15 100% 100% 0%
2018 16 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000255 63
  98%
  100%
  2%
7000418 18
  89%
  89%
  0%
7000500 23
  87%
  87%
  0%
2500786 259
  86%
  90%
  5%
1353 96
  83%
  83%
  0%
2021 7000255 66
  97%
  100%
  3%
7000418 16
  94%
  100%
  6%
7000500 17
  100%
  100%
  0%
2500786 240
  82%
  87%
  5%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2020 7000255 59
  93%
  93%
  0%
7000418 20
  100%
  100%
  0%
7000500 17
  100%
  100%
  0%
2500786 276
  88%
  91%
  3%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2019 7000255 66
  98%
  98%
  0%
7000418 20
  95%
  100%
  5%
7000500 15
  100%
  100%
  0%
2500786 260
  82%
  85%
  4%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2018 7000255 46
  100%
  100%
  0%
7000418 22
  91%
  91%
  0%
7000500 16
  100%
  100%
  0%
2500786 270
  78%
  81%
  4%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2017 2500786 293
  83%
  86%
  4%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2016 2500786 291
  71%
  78%
  9%
2015 2500786 315
  66%
  74%
  10%
2014 2500786 289
  64%
  70%
  10%
2013 2500786 326
  76%
  84%
  9%
2012 2500786 200
  70%
  76%
  8%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000255 63 6% 6% 73% 13% 0% 2%
7000418 18 0% 0% 33% 56% 11% 0%
7000500 23 22% 0% 43% 22% 13% 0%
2500786 259 0% 3% 37% 44% 9% 5%
1353 96 0% 0% 50% 33% 17% 0%
2021 7000255 66 5% 8% 41% 44% 0% 3%
7000418 16 0% 0% 38% 56% 0% 6%
7000500 17 6% 0% 41% 53% 0% 0%
2500786 240 3% 1% 34% 45% 13% 5%
1353 32 0% 0% 0% 50% 0% 50%
2020 7000255 59 5% 2% 44% 42% 7% 0%
7000418 20 0% 5% 65% 30% 0% 0%
7000500 17 0% 0% 41% 59% 0% 0%
2500786 276 1% 0% 26% 61% 8% 3%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2019 7000255 66 2% 0% 30% 67% 2% 0%
7000418 20 0% 0% 25% 70% 0% 5%
7000500 15 7% 0% 27% 67% 0% 0%
2500786 260 2% 1% 14% 64% 14% 4%
1353 64 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 7000255 46 0% 0% 65% 35% 0% 0%
7000418 22 0% 5% 23% 64% 9% 0%
7000500 16 0% 6% 44% 50% 0% 0%
2500786 270 2% 1% 20% 53% 18% 4%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2017 2500786 293 0% 2% 19% 61% 13% 4%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2016 2500786 291 1% 1% 20% 49% 20% 9%
2015 2500786 315 0% 1% 21% 44% 23% 10%
2014 2500786 289 0% 4% 16% 43% 27% 10%
2013 2500786 326 2% 1% 27% 47% 15% 9%
2012 2500786 200 0% 2% 13% 55% 23% 8%