Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 13 100% 100% 0%
2021 19 100% 100% 0%
2020 22 100% 100% 0%
2019 11 100% 100% 0%
2018 7 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000501 13
  100%
  100%
  0%
2500258 108
  96%
  99%
  3%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2021 7000501 19
  100%
  100%
  0%
2500258 105
  94%
  100%
  6%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2020 7000501 22
  100%
  100%
  0%
2500258 102
  95%
  99%
  4%
2019 7000501 11
  100%
  100%
  0%
2500258 109
  95%
  98%
  3%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2018 7000501 7
  100%
  100%
  0%
2500258 97
  92%
  100%
  8%
1355 42
  33%
  100%
  67%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2017 2500258 92
  89%
  99%
  10%
1353 64
  75%
  100%
  25%
2016 2500258 91
  91%
  99%
  8%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2015 2500258 113
  92%
  100%
  8%
2014 2500258 110
  95%
  98%
  3%
2013 2500258 143
  95%
  97%
  2%
2012 2500258 106
  93%
  99%
  6%
2011 2500258 106
  97%
  100%
  3%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000501 13 0% 0% 69% 31% 0% 0%
2500258 108 4% 0% 50% 43% 1% 3%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2021 7000501 19 21% 5% 63% 11% 0% 0%
2500258 105 0% 0% 76% 18% 0% 6%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2020 7000501 22 14% 14% 68% 5% 0% 0%
2500258 102 0% 1% 68% 26% 1% 4%
2019 7000501 11 0% 9% 82% 9% 0% 0%
2500258 109 1% 2% 84% 8% 2% 3%
1353 32 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2018 7000501 7 0% 14% 57% 29% 0% 0%
2500258 97 2% 0% 58% 32% 0% 8%
1355 42 0% 0% 33% 0% 0% 67%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500258 92 0% 0% 67% 22% 1% 10%
1353 64 0% 0% 75% 0% 0% 25%
2016 2500258 91 3% 0% 58% 30% 1% 8%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2015 2500258 113 3% 4% 63% 23% 0% 8%
2014 2500258 110 0% 0% 75% 20% 2% 3%
2013 2500258 143 1% 1% 69% 24% 3% 2%
2012 2500258 106 6% 5% 73% 10% 1% 6%
2011 2500258 106 0% 0% 52% 45% 0% 3%