Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 18 100% 100% 0%
2021 22 100% 100% 0%
2020 13 100% 100% 0%
2019 17 100% 100% 0%
2018 19 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000501 18
  100%
  100%
  0%
2500258 112
  97%
  99%
  2%
2021 7000501 22
  100%
  100%
  0%
2500258 98
  95%
  100%
  5%
2020 7000501 13
  100%
  100%
  0%
2500258 95
  99%
  100%
  1%
2019 7000501 17
  100%
  100%
  0%
2500258 107
  98%
  100%
  2%
2018 7000501 19
  100%
  100%
  0%
2500258 103
  96%
  100%
  4%
2017 2500258 84
  92%
  95%
  4%
2016 2500258 80
  96%
  100%
  4%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2015 2500258 99
  96%
  100%
  4%
2014 2500258 100
  98%
  100%
  2%
2013 2500258 151
  97%
  100%
  3%
2012 2500258 93
  97%
  99%
  2%
2011 2500258 107
  97%
  98%
  1%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000501 18 0% 6% 89% 6% 0% 0%
2500258 112 2% 4% 63% 29% 1% 2%
2021 7000501 22 0% 5% 82% 14% 0% 0%
2500258 98 3% 11% 47% 34% 0% 5%
2020 7000501 13 8% 15% 54% 23% 0% 0%
2500258 95 1% 9% 45% 43% 0% 1%
2019 7000501 17 18% 29% 53% 0% 0% 0%
2500258 107 1% 2% 89% 7% 0% 2%
2018 7000501 19 16% 11% 58% 16% 0% 0%
2500258 103 0% 10% 43% 44% 0% 4%
2017 2500258 84 1% 4% 58% 29% 5% 4%
2016 2500258 80 1% 6% 69% 20% 0% 4%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2015 2500258 99 1% 7% 49% 38% 0% 4%
2014 2500258 100 2% 13% 62% 21% 0% 2%
2013 2500258 151 2% 7% 73% 15% 0% 3%
2012 2500258 93 5% 17% 53% 22% 1% 2%
2011 2500258 107 0% 1% 55% 41% 2% 1%