Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 18 100% 100% 0%
2021 20 95% 100% 5%
2020 17 100% 100% 0%
2019 20 100% 100% 0%
2018 13 92.308% 92.308% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000501 18
  100%
  100%
  0%
2500258 143
  85%
  89%
  4%
2021 7000501 20
  95%
  100%
  5%
2500258 114
  72%
  76%
  5%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2020 7000501 17
  100%
  100%
  0%
2500258 94
  78%
  78%
  1%
2019 7000501 20
  100%
  100%
  0%
2500258 133
  98%
  100%
  2%
1354 20
  100%
  100%
  0%
2018 7000501 13
  92%
  92%
  0%
2500258 133
  70%
  76%
  8%
2017 2500258 116
  62%
  77%
  20%
2016 2500258 99
  69%
  82%
  16%
2015 2500258 126
  82%
  94%
  13%
2014 2500258 139
  73%
  86%
  15%
2013 2500258 166
  74%
  87%
  14%
2012 2500258 106
  73%
  86%
  15%
2011 2500258 87
  85%
  91%
  7%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000501 18 17% 0% 61% 22% 0% 0%
2500258 143 0% 0% 37% 48% 10% 4%
2021 7000501 20 5% 5% 20% 65% 0% 5%
2500258 114 1% 1% 11% 58% 23% 5%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2020 7000501 17 6% 12% 29% 53% 0% 0%
2500258 94 2% 1% 15% 60% 21% 1%
2019 7000501 20 0% 5% 75% 20% 0% 0%
2500258 133 0% 1% 44% 53% 0% 2%
1354 20 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 7000501 13 0% 0% 15% 77% 8% 0%
2500258 133 2% 0% 11% 57% 22% 8%
2017 2500258 116 3% 0% 18% 39% 18% 20%
2016 2500258 99 0% 2% 23% 43% 15% 16%
2015 2500258 126 4% 0% 18% 60% 5% 13%
2014 2500258 139 1% 1% 17% 55% 12% 15%
2013 2500258 166 1% 1% 17% 55% 11% 14%
2012 2500258 106 0% 0% 20% 53% 12% 15%
2011 2500258 87 0% 0% 10% 75% 8% 7%