Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 13 100% 100% 0%
2021 20 100% 100% 0%
2020 20 100% 100% 0%
2019 11 100% 100% 0%
2018 6 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000501 13
  100%
  100%
  0%
2500258 115
  92%
  94%
  2%
2021 7000501 20
  100%
  100%
  0%
2500258 105
  93%
  97%
  4%
2020 7000501 20
  100%
  100%
  0%
2500258 96
  95%
  95%
  0%
2019 7000501 11
  100%
  100%
  0%
2500258 98
  100%
  100%
  0%
2018 7000501 6
  100%
  100%
  0%
2500258 112
  93%
  98%
  5%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500258 113
  85%
  88%
  4%
2016 2500258 112
  80%
  82%
  2%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2015 2500258 128
  84%
  85%
  1%
2014 2500258 140
  75%
  78%
  4%
2013 2500258 154
  75%
  77%
  3%
2012 2500258 116
  86%
  89%
  3%
2011 2500258 99
  88%
  91%
  3%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000501 13 8% 0% 15% 77% 0% 0%
2500258 115 0% 0% 17% 76% 6% 2%
2021 7000501 20 0% 10% 35% 55% 0% 0%
2500258 105 1% 0% 12% 80% 3% 4%
2020 7000501 20 0% 10% 45% 45% 0% 0%
2500258 96 0% 1% 7% 86% 5% 0%
2019 7000501 11 0% 0% 27% 73% 0% 0%
2500258 98 0% 0% 10% 90% 0% 0%
2018 7000501 6 17% 0% 33% 50% 0% 0%
2500258 112 0% 1% 17% 75% 2% 5%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2500258 113 0% 0% 5% 80% 12% 4%
2016 2500258 112 3% 2% 21% 55% 18% 2%
1353 32 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2015 2500258 128 2% 4% 19% 59% 15% 1%
2014 2500258 140 1% 1% 21% 51% 21% 4%
2013 2500258 154 0% 0% 21% 54% 22% 3%
2012 2500258 116 0% 4% 23% 59% 10% 3%
2011 2500258 99 0% 0% 21% 67% 9% 3%