Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 7000501 1
  100%
  100%
  0%
2500786 22
  77%
  89%
  14%
1355 13
  100%
  100%
  0%
1353 330
  82%
  90%
  9%
2020 2500786 40
  88%
  92%
  5%
1355 13
  100%
  100%
  0%
1353 60
  50%
  67%
  25%
2019 2500786 27
  96%
  96%
  0%
1353 345
  83%
  100%
  17%
2018 2500786 31
  90%
  93%
  3%
1355 39
  33%
  50%
  33%
1353 180
  83%
  91%
  8%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2017 2500786 29
  97%
  100%
  3%
1353 210
  50%
  78%
  36%
2016 2500786 41
  95%
  100%
  5%
1355 13
  100%
  100%
  0%
1353 60
  25%
  50%
  50%
2015 2500786 37
  97%
  97%
  0%
2014 2500786 45
  93%
  100%
  7%
2013 2500786 28
  93%
  96%
  4%
2012 2500786 1
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 7000501 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500786 22 0% 14% 27% 36% 9% 14%
1355 13 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 330 0% 0% 14% 68% 9% 9%
2020 2500786 40 5% 15% 40% 25% 8% 5%
1355 13 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 60 0% 0% 25% 25% 25% 25%
2019 2500786 27 4% 15% 48% 30% 4% 0%
1353 345 4% 0% 22% 57% 0% 17%
2018 2500786 31 3% 13% 52% 23% 6% 3%
1355 39 0% 0% 33% 0% 33% 33%
1353 180 0% 0% 50% 33% 8% 8%
1354 10 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500786 29 3% 24% 45% 24% 0% 3%
1353 210 0% 0% 14% 36% 14% 36%
2016 2500786 41 5% 15% 51% 24% 0% 5%
1355 13 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 60 0% 0% 0% 25% 25% 50%
2015 2500786 37 3% 22% 46% 27% 3% 0%
2014 2500786 45 2% 33% 47% 11% 0% 7%
2013 2500786 28 4% 25% 50% 14% 4% 4%
2012 2500786 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%