Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 20 100% 100% 0%
2021 18 94.444% 100% 5.556%
2020 17 100% 100% 0%
2019 14 100% 100% 0%
2018 15 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000501 20
  100%
  100%
  0%
2500258 132
  92%
  99%
  8%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2021 7000501 18
  94%
  100%
  6%
2500258 124
  87%
  98%
  11%
2020 7000501 17
  100%
  100%
  0%
2500258 136
  88%
  98%
  11%
2019 7000501 14
  100%
  100%
  0%
2500258 125
  86%
  100%
  14%
2018 7000501 15
  100%
  100%
  0%
2500258 127
  84%
  96%
  12%
1355 28
  0%
  0%
  100%
2017 2500258 126
  84%
  98%
  14%
1355 28
  0%
  0%
  100%
2016 2500258 130
  81%
  95%
  15%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500258 135
  80%
  93%
  14%
2014 2500258 135
  84%
  96%
  13%
2013 2500258 139
  82%
  86%
  5%
2012 2500258 139
  79%
  90%
  12%
2011 2500258 157
  89%
  97%
  8%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000501 20 0% 0% 65% 35% 0% 0%
2500258 132 3% 2% 67% 20% 1% 8%
1353 48 0% 0% 67% 33% 0% 0%
2021 7000501 18 0% 0% 61% 33% 0% 6%
2500258 124 1% 0% 60% 27% 2% 11%
2020 7000501 17 0% 12% 88% 0% 0% 0%
2500258 136 1% 6% 64% 16% 1% 11%
2019 7000501 14 0% 36% 64% 0% 0% 0%
2500258 125 0% 14% 71% 2% 0% 14%
2018 7000501 15 0% 0% 93% 7% 0% 0%
2500258 127 0% 0% 51% 33% 4% 12%
1355 28 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2017 2500258 126 1% 0% 48% 35% 2% 14%
1355 28 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2016 2500258 130 2% 2% 42% 34% 4% 15%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2500258 135 1% 2% 44% 33% 6% 14%
2014 2500258 135 2% 1% 44% 37% 4% 13%
2013 2500258 139 4% 3% 40% 36% 13% 5%
2012 2500258 139 2% 1% 22% 54% 9% 12%
2011 2500258 157 3% 1% 54% 31% 3% 8%