Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2015 133 32 70
2014 137 19 70
2013 156 31 70
2012 182 33 80
2011 184 22 60
2010 165 26 60

Via d'acces dels estudiants de nou ingrés

(nou)

Evolució via d'accés dels estudiants de nou ingrés

  • PAAU
  • FP_CFG
  • CANVI
  • TU
  • MES25
  • ALTRES
PAAU FP_CFG CANVI TU MES25 ALTRES TOTAL
2022 0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
100%
1
1
2020 0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
100%
1
1
2019 0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
100%
1
1
2018 0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
100%
2
2
2017 0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
100%
1
1
2016 0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
100%
5
5
2015 37%
28
8%
6
47%
35
0%
0
0%
0
8%
6
75
2014 53%
25
11%
5
26%
12
0%
0
0%
0
11%
5
47
2013 47%
34
15%
11
27%
20
0%
0
0%
0
11%
8
73
2012 56%
43
9%
7
19%
15
4%
3
1%
1
10%
8
77
2011 49%
35
22%
16
21%
15
7%
5
1%
1
0%
0
72
2010 62%
45
16%
12
16%
12
5%
4
0%
0
0%
0
73