Genètica

Codi RUCT : 5600213. Branca : Ciències.

Professorat

Direccions i codireccions de tesi defensades i % sexennis de recerca vigents respecte direccions UAB del programa

Curs Total Directors/es Directors/es de la UAB % directors/es de la UAB amb sexenni de recerca vigent Directors/es de la UAB susceptibles sexenni
2020 12 9 100% 3
2019 2 2 0% -
2018 7 7 100% 3
2017 13 13 100% 7
2016 1 1 100% 1