Genètica

Codi RUCT : 5600213. Branca : Ciències.

Resultats

Tesis doctorals defensades per curs acadèmic

Curs Dedicació completa Dedicació parcial Total "Cum laude" Menció Internacional
2020 6 - 6 83.33% 33.33%
2019 2 - 2 50% 50%
2018 4 - 4 50% 25%
2017 6 - 6 66.67% 83.33%
2016 1 - 1 100% 0%

Tesis doctorals "íntegres" defensades per curs acadèmic (RD 99/2011)

Curs Dedicació completa Dedicació parcial Total "Cum laude" Menció Internacional
2020 6 - 6 83.33% 33.33%
2019 2 - 2 50% 50%
2018 4 - 4 50% 25%
2017 6 - 6 66.67% 83.33%

Durada mitjana en anys del programa per als/les doctors/es

Curs Dedicació completa Dedicació parcial
2020 4.7 -
2019 5 -
2018 4.5 -
2017 4.7 -

Taxa d'abandonament per curs acadèmic

Curs Taxa d'abandonament
2020 7.14%
2019 3.7%
2018 3.45%
2017 11.54%
2016 11.11%
2015 0%
2014 0%
2013 0%