Matemàtiques

Codi RUCT : 5600220. Branca : Ciències.

Professorat

Direccions i codireccions de tesi defensades i % sexennis de recerca vigents respecte direccions UAB del programa

Curs Total Directors/es Directors/es de la UAB % directors/es de la UAB amb sexenni de recerca vigent Directors/es de la UAB susceptibles sexenni
2020 6 6 100% 5
2019 15 12 100% 10
2018 12 11 100% 7
2017 17 14 83% 6
2016 6 4 67% 3
2015 3 3 100% 2