Matemàtiques

Codi RUCT : 5600220. Branca : Ciències.

Resultats

Tesis doctorals defensades per curs acadèmic

Curs Dedicació completa Dedicació parcial Total "Cum laude" Menció Internacional
2020 5 - 5 80% 80%
2019 10 1 11 81.82% 45.45%
2018 10 - 10 70% 40%
2017 11 1 12 75% 25%
2016 4 - 4 100% 25%
2015 2 - 2 100% 100%

Tesis doctorals "íntegres" defensades per curs acadèmic (RD 99/2011)

Curs Dedicació completa Dedicació parcial Total "Cum laude" Menció Internacional
2020 5 - 5 80% 80%
2019 10 1 11 81.82% 45.45%
2018 9 - 9 77.78% 44.44%
2017 9 - 9 88.89% 22.22%
2016 4 - 4 100% 25%
2015 2 - 2 100% 100%

Durada mitjana en anys del programa per als/les doctors/es

Curs Dedicació completa Dedicació parcial
2020 4.5 -
2019 4.9 6
2018 4.8 -
2017 4.2 -
2016 3.8 -
2015 3 -

Taxa d'abandonament per curs acadèmic

Curs Taxa d'abandonament
2020 5.88%
2019 7.14%
2018 2.22%
2017 2.33%
2016 2.56%
2015 3.45%
2014 18.18%
2013 0%