Ecologia Terrestre

Codi RUCT : 5600166. Branca : Ciències.

Accés/Matrícula

Oferta de places

Curs Oferta
2019 10
2018 10
2017 10
2016 10
2015 10
2014 10
2013 10

Doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2019 9 33.33% 100% 0%
2018 10 40% 100% 0%
2017 3 33.33% 100% 0%
2016 9 44.44% 100% 0%
2015 12 41.67% 100% 0%
2014 13 15.38% 84.62% 15.38%
2013 9 33.33% 100% 0%

Doctorands totals

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2019 49 24.49% 91.84% 8.16%
2018 47 27.66% 87.23% 12.77%
2017 43 27.91% 88.37% 11.63%
2016 42 26.19% 92.86% 7.14%
2015 34 29.41% 94.12% 5.88%
2014 23 21.74% 91.3% 8.7%
2013 10 30% 100% 0%

Matriculats de nou ingrés i totals

Matriculats de nou ingés Matriculats totals

Universitat de procedència: doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2019 9 22.22% 11.11% 33.33% 33.33%
2018 10 40% 20% 20% 20%
2017 3 33.33% 33.33% 0% 33.33%
2016 9 44.44% 11.11% 22.22% 22.22%
2015 12 16.67% 25% 8.33% 50%
2014 13 53.85% 15.38% 15.38% 15.38%
2013 9 44.44% 11.11% 11.11% 33.33%

Universitat de procedència: doctorands totals

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2019 49 36.73% 16.33% 20.41% 26.53%
2018 47 42.55% 19.15% 14.89% 23.4%
2017 43 44.19% 18.6% 13.95% 23.26%
2016 42 45.24% 16.67% 14.29% 23.81%
2015 34 44.12% 17.65% 11.76% 26.47%
2014 23 56.52% 13.04% 13.04% 17.39%
2013 10 50% 10% 10% 30%

Doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés (complements de formació)

Curs doctorands % doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés
2019 9 0%
2018 10 0%
2017 3 0%
2016 9 0%
2015 12 0%
2014 13 0%
2013 9 0%

Perfil doctorands de nou ingrés

Curs Dones Homes Estrangers
2019 5 4 22.22%
2018 6 4 20%
2017 3 - 33.33%
2016 3 6 22.22%
2015 6 6 41.67%
2014 8 5 30.77%
2013 6 3 33.33%

Perfil doctorands totals

Curs Dones Homes Estrangers
2019 26 23 24.49%
2018 27 20 27.66%
2017 25 18 27.91%
2016 21 21 28.57%
2015 20 14 29.41%
2014 13 10 30.43%
2013 6 4 30%

Matriculats per sexe

Dones Homes