Ecologia Terrestre

Codi RUCT : 5600166. Branca : Ciències.

Professorat

Direccions i codireccions de tesi defensades i % sexennis de recerca vigents respecte direccions UAB del programa

Curs Total Directors/es Directors/es de la UAB % directors/es de la UAB amb sexenni de recerca vigent Directors/es de la UAB susceptibles sexenni
2021 6 4 100% 1
2020 16 11 100% 6
2019 24 17 100% 9
2018 15 9 100% 4
2017 12 7 100% 2
2016 6 3 100% 2
2014 2 1 0% -