Ecologia Terrestre

Codi RUCT : 5600166. Branca : Ciències.

Resultats

Tesis doctorals defensades per curs acadèmic

Curs Dedicació completa Dedicació parcial Total "Cum laude" Menció Internacional
2021 3 - 3 100% 66.67%
2020 8 - 8 75% 0%
2019 12 1 13 76.92% 38.46%
2018 6 - 6 83.33% 66.67%
2017 6 - 6 100% 33.33%
2016 2 - 2 50% 50%
2014 1 - 1 100% 0%

Tesis doctorals "íntegres" defensades per curs acadèmic (RD 99/2011)

Curs Dedicació completa Dedicació parcial Total "Cum laude" Menció Internacional
2021 3 - 3 100% 66.67%
2020 8 - 8 75% 0%
2019 11 - 11 90.91% 45.45%
2018 6 - 6 83.33% 66.67%
2017 5 - 5 100% 40%
2016 2 - 2 50% 50%

Durada mitjana en anys del programa per als/les doctors/es

Curs Dedicació completa Dedicació parcial
2021 5.6 -
2020 4.8 -
2019 5.4 -
2018 5.2 -
2017 5 -
2016 4.5 -

Taxa d'abandonament per curs acadèmic

Curs Taxa d'abandonament
2020 2.04%
2019 4.26%
2018 0%
2017 4.76%
2016 5.88%
2015 8.7%
2014 10%
2013 0%