Arqueologia Prehistòrica

Codi RUCT : 5601035. Branca : Arts i Humanitats. Interuniversitari

Professorat

Direccions i codireccions de tesi defensades i % sexennis de recerca vigents respecte direccions UAB del programa

Curs Total Directors/es Directors/es de la UAB % directors/es de la UAB amb sexenni de recerca vigent Directors/es de la UAB susceptibles sexenni
2019 15 12 100% 8
2018 11 8 100% 5
2017 3 2 100% 1
2016 3 3 100% 3
2015 2 2 100% 2