Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 81 91.358% 100% 8.642%
2021 80 92.5% 100% 7.5%
2020 74 90.541% 91.781% 1.351%
2019 88 90.909% 97.561% 6.818%
2018 99 91.919% 98.913% 7.071%
2017 86 84.884% 93.59% 9.302%
2016 98 78.571% 98.718% 20.408%
2015 70 74.286% 75.362% 1.429%
2014 68 70.588% 73.846% 4.412%
2013 72 77.778% 93.333% 16.667%
2012 57 64.912% 80.435% 19.298%
2011 69 68.116% 85.455% 20.29%
2010 60 80% 84.211% 5%
2009 36 69.444% 80.645% 13.889%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000050 19
  100%
  100%
  0%
2500149 62
  89%
  100%
  11%
2021 7000050 20
  100%
  100%
  0%
2500149 60
  90%
  100%
  10%
2020 7000050 20
  95%
  95%
  0%
2500149 54
  89%
  91%
  2%
2019 7000050 26
  92%
  92%
  0%
2500149 62
  90%
  100%
  10%
2018 7000050 16
  94%
  100%
  6%
2500149 67
  90%
  98%
  9%
2017 2500149 67
  81%
  92%
  12%
2016 2500149 76
  75%
  98%
  24%
1353 32
  0%
  0%
  100%
2015 2500149 48
  62%
  64%
  2%
2014 2500149 48
  60%
  64%
  6%
2013 2500149 52
  71%
  90%
  21%
2012 2500149 34
  50%
  65%
  24%
2011 2500149 49
  61%
  81%
  24%
2010 2500149 44
  75%
  80%
  7%
2009 2500149 23
  57%
  72%
  22%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000050 19 32% 42% 21% 5% 0% 0%
2500149 62 2% 8% 32% 47% 0% 11%
2021 7000050 20 20% 15% 40% 25% 0% 0%
2500149 60 2% 5% 20% 63% 0% 10%
2020 7000050 20 15% 15% 60% 5% 5% 0%
2500149 54 2% 4% 33% 50% 9% 2%
2019 7000050 26 31% 27% 31% 4% 8% 0%
2500149 62 2% 6% 61% 21% 0% 10%
2018 7000050 16 31% 13% 44% 6% 0% 6%
2500149 67 0% 1% 19% 69% 1% 9%
2017 2500149 67 0% 3% 19% 58% 7% 12%
2016 2500149 76 1% 0% 16% 58% 1% 24%
1353 32 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2015 2500149 48 0% 2% 15% 46% 35% 2%
2014 2500149 48 0% 0% 10% 50% 33% 6%
2013 2500149 52 0% 8% 27% 37% 8% 21%
2012 2500149 34 3% 6% 15% 26% 26% 24%
2011 2500149 49 0% 6% 27% 29% 14% 24%
2010 2500149 44 7% 5% 20% 43% 18% 7%
2009 2500149 23 0% 17% 9% 30% 22% 22%