Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 32 97% 100% 3%
2018 21 95% 100% 5%
2017 28 79% 92% 14%
2016 13 92% 100% 8%
2015 14 93% 93% 0%
2014 22 82% 95% 14%
2013 16 88% 100% 12%
2012 13 92% 100% 8%
2011 12 92% 100% 8%
2010 14 100% 100% 0%
2009 9 89% 100% 11%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 7000050 13
  100%
  100%
  0%
2500149 17
  94%
  100%
  6%
1353 30
  100%
  100%
  0%
2018 7000050 3
  100%
  100%
  0%
2500149 15
  93%
  100%
  7%
2017 2500149 14
  86%
  92%
  7%
1353 45
  33%
  50%
  33%
2016 2500149 7
  86%
  100%
  14%
2015 2500149 10
  90%
  90%
  0%
2014 2500149 10
  80%
  100%
  20%
2013 2500149 6
  67%
  100%
  33%
2012 2500149 7
  86%
  100%
  14%
2011 2500149 9
  89%
  100%
  11%
2010 2500149 12
  100%
  100%
  0%
2009 2500149 9
  89%
  100%
  11%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 7000050 13 15% 38% 31% 15% 0% 0%
2500149 17 0% 12% 35% 47% 0% 6%
1353 30 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 7000050 3 0% 33% 67% 0% 0% 0%
2500149 15 7% 7% 27% 53% 0% 7%
2017 2500149 14 7% 0% 7% 71% 7% 7%
1353 45 0% 33% 0% 0% 33% 33%
2016 2500149 7 0% 0% 14% 71% 0% 14%
2015 2500149 10 10% 20% 10% 50% 10% 0%
2014 2500149 10 20% 0% 30% 30% 0% 20%
2013 2500149 6 0% 0% 50% 17% 0% 33%
2012 2500149 7 29% 29% 14% 14% 0% 14%
2011 2500149 9 22% 33% 0% 33% 0% 11%
2010 2500149 12 8% 17% 42% 33% 0% 0%
2009 2500149 9 0% 11% 33% 44% 0% 11%