Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 68 93% 98% 6%
2018 76 86% 100% 14%
2017 72 78% 86% 10%
2016 61 70% 80% 11%
2015 53 74% 80% 8%
2014 71 83% 91% 8%
2013 117 79% 84% 6%
2012 136 73% 79% 8%
2011 57 82% 98% 16%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2500256 1
  100%
  100%
  0%
2500241 1
  100%
  100%
  0%
2500245 2
  100%
  100%
  0%
2500243 7
  100%
  100%
  0%
2501907 3
  100%
  100%
  0%
2500239 52
  90%
  98%
  8%
2500247 1
  100%
  100%
  0%
2500248 1
  100%
  100%
  0%
2018 2500241 1
  100%
  100%
  0%
2500243 4
  75%
  100%
  25%
2500239 68
  87%
  100%
  13%
2502758 1
  100%
  100%
  0%
2500247 2
  50%
  100%
  50%
2017 2500243 9
  89%
  100%
  11%
2501802 2
  100%
  100%
  0%
2500501 1
  100%
  100%
  0%
2500239 58
  74%
  83%
  10%
2500247 1
  100%
  100%
  0%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2016 2500243 11
  100%
  100%
  0%
2501907 1
  100%
  100%
  0%
2500246 2
  50%
  50%
  0%
2500239 47
  64%
  75%
  15%
2015 2500243 7
  86%
  100%
  14%
2501907 2
  100%
  100%
  0%
2500239 43
  70%
  75%
  7%
2500249 1
  100%
  100%
  0%
2014 2500243 7
  86%
  86%
  0%
2500239 64
  83%
  91%
  9%
2013 2500243 5
  80%
  100%
  20%
2500239 112
  79%
  83%
  5%
2012 2500243 2
  100%
  100%
  0%
2500239 134
  72%
  79%
  8%
2011 2500239 57
  82%
  98%
  16%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2500256 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500241 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2500245 2 50% 50% 0% 0% 0% 0%
2500243 7 0% 0% 43% 57% 0% 0%
2501907 3 0% 0% 33% 67% 0% 0%
2500239 52 2% 4% 38% 46% 2% 8%
2500247 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500248 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2500241 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500243 4 25% 0% 50% 0% 0% 25%
2500239 68 3% 3% 31% 50% 0% 13%
2502758 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500247 2 0% 0% 0% 50% 0% 50%
2017 2500243 9 22% 11% 22% 33% 0% 11%
2501802 2 50% 0% 50% 0% 0% 0%
2500501 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500239 58 0% 0% 19% 55% 16% 10%
2500247 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 15 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2500243 11 18% 27% 45% 9% 0% 0%
2501907 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2500246 2 0% 0% 0% 50% 50% 0%
2500239 47 0% 2% 19% 43% 21% 15%
2015 2500243 7 14% 43% 29% 0% 0% 14%
2501907 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500239 43 2% 7% 28% 33% 23% 7%
2500249 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2014 2500243 7 0% 0% 14% 71% 14% 0%
2500239 64 0% 2% 27% 55% 8% 9%
2013 2500243 5 0% 0% 60% 20% 0% 20%
2500239 112 2% 5% 21% 50% 16% 5%
2012 2500243 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2500239 134 2% 6% 30% 34% 19% 8%
2011 2500239 57 4% 7% 25% 47% 2% 16%