Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 29 100% 100% 0%
2018 12 100% 100% 0%
2017 24 83% 100% 17%
2016 23 96% 96% 0%
2015 23 96% 96% 0%
2014 28 93% 96% 4%
2013 33 94% 100% 6%
2012 28 93% 100% 7%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2500252 28
  100%
  100%
  0%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2018 2500252 11
  100%
  100%
  0%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2017 2500252 23
  83%
  100%
  17%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2016 2500252 23
  96%
  96%
  0%
2015 2500252 23
  96%
  96%
  0%
2014 2500252 28
  93%
  96%
  4%
2013 2500252 33
  94%
  100%
  6%
2012 2500252 28
  93%
  100%
  7%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2500252 28 0% 54% 39% 7% 0% 0%
1353 15 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2500252 11 9% 27% 45% 18% 0% 0%
1353 15 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500252 23 0% 4% 57% 22% 0% 17%
1353 15 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2500252 23 0% 0% 52% 43% 4% 0%
2015 2500252 23 0% 13% 57% 26% 4% 0%
2014 2500252 28 0% 0% 64% 29% 4% 4%
2013 2500252 33 6% 15% 42% 30% 0% 6%
2012 2500252 28 11% 25% 39% 18% 0% 7%