Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 47 98% 100% 2%
2018 38 95% 100% 5%
2017 51 94% 96% 2%
2016 33 91% 100% 9%
2015 27 93% 100% 7%
2014 14 79% 92% 14%
2013 44 86% 95% 9%
2012 27 81% 96% 15%
2011 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 7000418 1
  100%
  100%
  0%
2500259 37
  100%
  100%
  0%
1353 135
  89%
  100%
  11%
2018 2500259 24
  100%
  100%
  0%
1353 210
  86%
  100%
  14%
2017 2500259 38
  97%
  97%
  0%
1353 195
  85%
  92%
  8%
2016 2500259 3
  67%
  100%
  33%
1353 75
  100%
  100%
  0%
2015 2500259 27
  93%
  100%
  7%
2014 2500259 14
  79%
  92%
  14%
2013 2500259 44
  86%
  95%
  9%
2012 2500259 27
  81%
  96%
  15%
2011 2500259 1
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 7000418 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500259 37 5% 16% 54% 24% 0% 0%
1353 135 0% 0% 78% 11% 0% 11%
2018 2500259 24 4% 21% 46% 29% 0% 0%
1353 210 7% 7% 64% 7% 0% 14%
2017 2500259 38 0% 3% 55% 39% 3% 0%
1353 195 15% 15% 54% 0% 8% 8%
2016 2500259 3 0% 0% 0% 67% 0% 33%
1353 75 0% 0% 40% 60% 0% 0%
2015 2500259 27 7% 7% 30% 48% 0% 7%
2014 2500259 14 0% 0% 50% 29% 7% 14%
2013 2500259 44 5% 5% 34% 43% 5% 9%
2012 2500259 27 4% 15% 26% 37% 4% 15%
2011 2500259 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%