Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 144 85.417% 93.893% 9.028%
2021 171 81.871% 89.744% 8.772%
2020 149 83.221% 88.571% 6.04%
2019 157 92.357% 96.026% 3.822%
2018 143 81.818% 85.401% 4.196%
2017 131 74.809% 80.992% 7.634%
2016 136 72.059% 83.051% 13.235%
2015 150 70.667% 74.648% 5.333%
2014 148 68.919% 73.913% 6.757%
2013 149 59.06% 63.309% 6.711%
2012 145 63.448% 67.153% 5.517%
2011 134 57.463% 62.602% 8.209%
2010 85 57.647% 64.474% 10.588%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500259 82
  83%
  94%
  12%
7000418 13
  92%
  100%
  8%
7001206 2
  100%
  100%
  0%
2503778 44
  86%
  90%
  5%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2021 2500259 93
  75%
  86%
  13%
7000418 21
  90%
  100%
  10%
2503778 52
  92%
  92%
  0%
1353 80
  60%
  75%
  20%
2020 2500259 81
  73%
  81%
  10%
7000418 18
  89%
  94%
  6%
2503778 50
  98%
  98%
  0%
2019 2500259 93
  88%
  93%
  5%
7000418 18
  94%
  100%
  6%
2503778 46
  100%
  100%
  0%
2018 2500259 126
  81%
  84%
  4%
7000418 8
  88%
  88%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2017 2500259 120
  73%
  80%
  8%
2016 2500259 1
  100%
  100%
  0%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2015 2500259 150
  71%
  75%
  5%
2014 2500259 148
  69%
  74%
  7%
2013 2500259 149
  59%
  63%
  7%
2012 2500259 145
  63%
  67%
  6%
2011 2500259 134
  57%
  63%
  8%
2010 2500259 85
  58%
  64%
  11%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500259 82 1% 0% 15% 67% 5% 12%
7000418 13 23% 0% 46% 23% 0% 8%
7001206 2 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2503778 44 5% 2% 30% 50% 9% 5%
1353 48 33% 0% 33% 33% 0% 0%
2021 2500259 93 1% 2% 22% 49% 12% 13%
7000418 21 14% 14% 43% 19% 0% 10%
2503778 52 6% 8% 23% 56% 8% 0%
1353 80 0% 20% 20% 20% 20% 20%
2020 2500259 81 2% 1% 20% 48% 17% 10%
7000418 18 0% 0% 39% 50% 6% 6%
2503778 50 6% 8% 56% 28% 2% 0%
2019 2500259 93 0% 5% 54% 28% 6% 5%
7000418 18 0% 17% 78% 0% 0% 6%
2503778 46 13% 33% 52% 2% 0% 0%
2018 2500259 126 3% 0% 21% 56% 15% 4%
7000418 8 0% 0% 38% 50% 13% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2017 2500259 120 2% 0% 22% 50% 18% 8%
2016 2500259 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 32 0% 0% 0% 50% 0% 50%
2015 2500259 150 1% 1% 15% 54% 24% 5%
2014 2500259 148 1% 0% 11% 57% 24% 7%
2013 2500259 149 1% 1% 10% 47% 34% 7%
2012 2500259 145 0% 3% 9% 52% 31% 6%
2011 2500259 134 0% 0% 11% 46% 34% 8%
2010 2500259 85 1% 2% 15% 39% 32% 11%