Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 34 91% 97% 6%
2018 23 91% 95% 4%
2017 24 79% 86% 8%
2016 31 61% 68% 10%
2015 14 93% 93% 0%
2014 15 73% 85% 13%
2013 41 76% 91% 17%
2012 27 96% 100% 4%
2011 1 0% 0% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2500259 33
  94%
  100%
  6%
1353 15
  0%
  0%
  0%
2018 7000418 1
  100%
  100%
  0%
2500259 19
  95%
  95%
  0%
1353 30
  50%
  100%
  50%
2017 2500259 23
  78%
  86%
  9%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2016 1353 30
  0%
  0%
  0%
2015 2500259 14
  93%
  93%
  0%
2014 2500259 15
  73%
  85%
  13%
2013 2500259 41
  76%
  91%
  17%
2012 2500259 27
  96%
  100%
  4%
2011 2500259 1
  0%
  0%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2500259 33 0% 6% 42% 45% 0% 6%
1353 15 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2018 7000418 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500259 19 0% 11% 32% 53% 5% 0%
1353 30 0% 0% 0% 50% 0% 50%
2017 2500259 23 0% 4% 30% 43% 13% 9%
1353 15 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 1353 30 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2015 2500259 14 0% 0% 14% 79% 7% 0%
2014 2500259 15 0% 0% 20% 53% 13% 13%
2013 2500259 41 5% 0% 17% 54% 7% 17%
2012 2500259 27 4% 0% 52% 41% 0% 4%
2011 2500259 1 0% 0% 0% 0% 100% 0%