Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 41 98% 98% 0%
2018 32 91% 97% 6%
2017 52 90% 98% 8%
2016 53 96% 100% 4%
2015 41 100% 100% 0%
2014 67 93% 94% 1%
2013 57 96% 100% 4%
2012 33 88% 100% 12%
2011 3 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2500262 38
  97%
  97%
  0%
1353 45
  100%
  100%
  0%
2018 2500262 29
  93%
  96%
  3%
1353 30
  50%
  100%
  50%
1354 9
  100%
  100%
  0%
2017 2500262 48
  94%
  98%
  4%
1353 60
  50%
  100%
  50%
2016 2500262 44
  98%
  100%
  2%
1355 12
  100%
  100%
  0%
1353 120
  88%
  100%
  12%
2015 2500262 41
  100%
  100%
  0%
2014 2500262 67
  93%
  94%
  1%
2013 2500262 57
  96%
  100%
  4%
2012 2500262 33
  88%
  100%
  12%
2011 2500262 3
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2500262 38 3% 0% 42% 53% 3% 0%
1353 45 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2500262 29 7% 7% 62% 17% 3% 3%
1353 30 0% 0% 50% 0% 0% 50%
1354 9 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500262 48 4% 2% 38% 50% 2% 4%
1353 60 0% 25% 0% 25% 0% 50%
2016 2500262 44 5% 5% 45% 43% 0% 2%
1355 12 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 120 0% 0% 75% 13% 0% 13%
2015 2500262 41 0% 7% 80% 12% 0% 0%
2014 2500262 67 4% 3% 72% 13% 6% 1%
2013 2500262 57 7% 16% 70% 4% 0% 4%
2012 2500262 33 3% 12% 61% 12% 0% 12%
2011 2500262 3 0% 0% 100% 0% 0% 0%