Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 103 78.641% 81.818% 3.883%
2021 112 66.071% 77.895% 15.179%
2020 103 77.67% 77.67% 0%
2019 98 84.694% 100% 15.306%
2018 112 81.25% 85.849% 5.357%
2017 75 72% 77.143% 6.667%
2016 83 84.337% 88.608% 4.819%
2015 82 89.024% 91.25% 2.439%
2014 100 88% 89.796% 2%
2013 108 78.704% 83.333% 5.556%
2012 104 66.346% 68.317% 2.885%
2011 115 81.739% 84.685% 3.478%
2010 71 74.648% 77.941% 4.225%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000911 20
  90%
  90%
  0%
2500262 80
  75%
  79%
  5%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2021 7000911 27
  96%
  100%
  4%
2500262 81
  58%
  70%
  17%
1353 64
  25%
  50%
  50%
2020 7000911 20
  90%
  90%
  0%
2500262 82
  76%
  76%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2019 7000911 17
  100%
  100%
  0%
2500262 80
  81%
  100%
  19%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 7000911 2
  100%
  100%
  0%
1402 2
  100%
  100%
  0%
2500262 101
  81%
  85%
  4%
1353 96
  83%
  100%
  17%
1354 10
  0%
  0%
  100%
2017 2500262 73
  71%
  76%
  7%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2016 2500262 81
  84%
  88%
  5%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2015 2500262 82
  89%
  91%
  2%
2014 2500262 100
  88%
  90%
  2%
2013 2500262 108
  79%
  83%
  6%
2012 2500262 103
  67%
  69%
  3%
4310921 1
  0%
  0%
  0%
2011 2500262 115
  82%
  85%
  3%
2010 2500262 69
  74%
  77%
  4%
4310921 2
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000911 20 15% 0% 70% 5% 10% 0%
2500262 80 0% 0% 38% 38% 20% 5%
1353 48 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 7000911 27 7% 0% 52% 37% 0% 4%
2500262 81 1% 0% 17% 40% 25% 17%
1353 64 0% 0% 25% 0% 25% 50%
2020 7000911 20 0% 0% 35% 55% 10% 0%
2500262 82 0% 0% 9% 67% 24% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2019 7000911 17 6% 0% 82% 12% 0% 0%
2500262 80 0% 0% 34% 48% 0% 19%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 7000911 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1402 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500262 101 0% 0% 23% 57% 15% 4%
1353 96 0% 0% 17% 67% 0% 17%
1354 10 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2017 2500262 73 1% 0% 25% 45% 22% 7%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2016 2500262 81 1% 0% 46% 37% 11% 5%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2500262 82 0% 2% 33% 54% 9% 2%
2014 2500262 100 0% 0% 25% 63% 10% 2%
2013 2500262 108 0% 1% 14% 64% 16% 6%
2012 2500262 103 1% 2% 9% 55% 30% 3%
4310921 1 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2011 2500262 115 0% 1% 23% 58% 15% 3%
2010 2500262 69 7% 7% 33% 26% 22% 4%
4310921 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%