Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 80 91% 95% 4%
2018 68 91% 94% 3%
2017 79 80% 90% 11%
2016 83 81% 83% 2%
2015 75 88% 93% 5%
2014 86 90% 93% 3%
2013 89 91% 92% 1%
2012 91 78% 84% 7%
2011 46 83% 83% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2500262 78
  92%
  96%
  4%
1353 30
  50%
  50%
  0%
2018 2500262 63
  92%
  94%
  2%
1353 75
  80%
  100%
  20%
2017 2500262 78
  81%
  90%
  10%
1353 15
  0%
  0%
  100%
2016 2500262 82
  80%
  82%
  2%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2015 2500262 75
  88%
  93%
  5%
2014 2500262 86
  90%
  93%
  3%
2013 2500262 89
  91%
  92%
  1%
2012 2500262 91
  78%
  84%
  7%
2011 2500262 46
  83%
  83%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2500262 78 0% 3% 29% 60% 4% 4%
1353 30 0% 0% 0% 50% 50% 0%
2018 2500262 63 3% 8% 40% 38% 6% 2%
1353 75 20% 0% 60% 0% 0% 20%
2017 2500262 78 3% 4% 38% 35% 9% 10%
1353 15 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2016 2500262 82 0% 1% 32% 48% 17% 2%
1353 15 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2500262 75 1% 1% 45% 40% 7% 5%
2014 2500262 86 0% 1% 17% 71% 7% 3%
2013 2500262 89 2% 0% 17% 72% 8% 1%
2012 2500262 91 0% 3% 11% 64% 15% 7%
2011 2500262 46 2% 4% 33% 43% 17% 0%