Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 73 99% 100% 1%
2018 67 94% 94% 0%
2017 73 97% 97% 0%
2016 80 94% 96% 2%
2015 59 90% 90% 0%
2014 71 93% 97% 4%
2013 73 88% 88% 0%
2012 56 80% 82% 2%
2011 58 86% 88% 2%
2010 49 86% 98% 12%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2500256 68
  99%
  100%
  1%
1353 75
  100%
  100%
  0%
2018 2500256 61
  95%
  95%
  0%
1353 90
  83%
  83%
  0%
2017 2500256 68
  99%
  99%
  0%
1353 75
  80%
  80%
  0%
2016 2500256 70
  93%
  96%
  3%
1355 24
  100%
  100%
  0%
1353 120
  100%
  100%
  0%
2015 2500256 59
  90%
  90%
  0%
2014 2500256 71
  93%
  97%
  4%
2013 2500256 73
  88%
  88%
  0%
2012 2500256 56
  80%
  82%
  2%
2011 2500256 58
  86%
  88%
  2%
2010 2500256 49
  86%
  98%
  12%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2500256 68 4% 21% 51% 22% 0% 1%
1353 75 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2500256 61 0% 8% 34% 52% 5% 0%
1353 90 33% 0% 17% 33% 17% 0%
2017 2500256 68 3% 4% 50% 41% 1% 0%
1353 75 0% 0% 60% 20% 20% 0%
2016 2500256 70 1% 6% 54% 31% 4% 3%
1355 24 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 120 0% 25% 38% 38% 0% 0%
2015 2500256 59 3% 12% 61% 14% 10% 0%
2014 2500256 71 3% 1% 54% 35% 3% 4%
2013 2500256 73 4% 4% 48% 32% 12% 0%
2012 2500256 56 0% 4% 43% 34% 18% 2%
2011 2500256 58 2% 14% 47% 24% 12% 2%
2010 2500256 49 2% 6% 43% 35% 2% 12%