Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 60 88.333% 92.982% 5%
2021 47 93.617% 93.617% 0%
2020 56 98.214% 98.214% 0%
2019 68 98.529% 100% 1.471%
2018 61 95.082% 95.082% 0%
2017 68 98.529% 98.529% 0%
2016 70 92.857% 95.588% 2.857%
2015 59 89.831% 89.831% 0%
2014 71 92.958% 97.059% 4.225%
2013 73 87.671% 87.671% 0%
2012 56 80.357% 81.818% 1.786%
2011 58 86.207% 87.719% 1.724%
2010 49 85.714% 97.674% 12.245%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500256 60
  88%
  93%
  5%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2500256 47
  94%
  94%
  0%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2020 2500256 56
  98%
  98%
  0%
2019 2500256 68
  99%
  100%
  1%
1353 80
  100%
  100%
  0%
2018 2500256 61
  95%
  95%
  0%
1353 96
  83%
  83%
  0%
2017 2500256 68
  99%
  99%
  0%
1353 80
  80%
  80%
  0%
2016 2500256 70
  93%
  96%
  3%
1355 28
  100%
  100%
  0%
1353 128
  100%
  100%
  0%
2015 2500256 59
  90%
  90%
  0%
2014 2500256 71
  93%
  97%
  4%
2013 2500256 73
  88%
  88%
  0%
2012 2500256 56
  80%
  82%
  2%
2011 2500256 58
  86%
  88%
  2%
2010 2500256 49
  86%
  98%
  12%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500256 60 0% 0% 47% 42% 7% 5%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2500256 47 4% 17% 70% 2% 6% 0%
1353 64 0% 0% 75% 25% 0% 0%
2020 2500256 56 4% 23% 54% 18% 2% 0%
2019 2500256 68 4% 21% 51% 22% 0% 1%
1353 80 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2500256 61 0% 8% 34% 52% 5% 0%
1353 96 33% 0% 17% 33% 17% 0%
2017 2500256 68 3% 4% 50% 41% 1% 0%
1353 80 0% 0% 60% 20% 20% 0%
2016 2500256 70 1% 6% 54% 31% 4% 3%
1355 28 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 128 0% 25% 38% 38% 0% 0%
2015 2500256 59 3% 12% 61% 14% 10% 0%
2014 2500256 71 3% 1% 54% 35% 3% 4%
2013 2500256 73 4% 4% 48% 32% 12% 0%
2012 2500256 56 0% 4% 43% 34% 18% 2%
2011 2500256 58 2% 14% 47% 24% 12% 2%
2010 2500256 49 2% 6% 43% 35% 2% 12%