Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 68 99% 100% 1%
2018 65 94% 100% 6%
2017 70 96% 100% 4%
2016 66 94% 98% 5%
2015 58 93% 98% 5%
2014 71 94% 100% 6%
2013 64 97% 100% 3%
2012 55 91% 98% 7%
2011 55 91% 94% 4%
2010 47 96% 100% 4%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2500256 67
  99%
  100%
  1%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2018 2500256 65
  94%
  100%
  6%
2017 2500256 70
  96%
  100%
  4%
2016 2500256 66
  94%
  98%
  5%
2015 2500256 58
  93%
  98%
  5%
2014 2500256 71
  94%
  100%
  6%
2013 2500256 64
  97%
  100%
  3%
2012 2500256 55
  91%
  98%
  7%
2011 2500256 55
  91%
  94%
  4%
2010 2500256 47
  96%
  100%
  4%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2500256 67 4% 7% 72% 15% 0% 1%
1353 15 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2500256 65 6% 11% 63% 14% 0% 6%
2017 2500256 70 3% 11% 77% 4% 0% 4%
2016 2500256 66 5% 12% 58% 20% 2% 5%
2015 2500256 58 2% 7% 69% 16% 2% 5%
2014 2500256 71 3% 13% 61% 18% 0% 6%
2013 2500256 64 3% 3% 61% 30% 0% 3%
2012 2500256 55 0% 18% 60% 13% 2% 7%
2011 2500256 55 5% 18% 56% 11% 5% 4%
2010 2500256 47 2% 4% 57% 32% 0% 4%