Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 61 98.361% 100% 1.639%
2021 49 95.918% 100% 4.082%
2020 56 94.643% 100% 5.357%
2019 67 98.507% 100% 1.493%
2018 65 93.846% 100% 6.154%
2017 70 95.714% 100% 4.286%
2016 66 93.939% 98.413% 4.545%
2015 58 93.103% 98.182% 5.172%
2014 71 94.366% 100% 5.634%
2013 64 96.875% 100% 3.125%
2012 55 90.909% 98.039% 7.273%
2011 55 90.909% 94.34% 3.636%
2010 47 95.745% 100% 4.255%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500256 61
  98%
  100%
  2%
2021 2500256 49
  96%
  100%
  4%
2020 2500256 56
  95%
  100%
  5%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2019 2500256 67
  99%
  100%
  1%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2500256 65
  94%
  100%
  6%
2017 2500256 70
  96%
  100%
  4%
2016 2500256 66
  94%
  98%
  5%
2015 2500256 58
  93%
  98%
  5%
2014 2500256 71
  94%
  100%
  6%
2013 2500256 64
  97%
  100%
  3%
2012 2500256 55
  91%
  98%
  7%
2011 2500256 55
  91%
  94%
  4%
2010 2500256 47
  96%
  100%
  4%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500256 61 2% 10% 70% 16% 0% 2%
2021 2500256 49 2% 10% 80% 4% 0% 4%
2020 2500256 56 4% 25% 50% 16% 0% 5%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2019 2500256 67 4% 7% 72% 15% 0% 1%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2500256 65 6% 11% 63% 14% 0% 6%
2017 2500256 70 3% 11% 77% 4% 0% 4%
2016 2500256 66 5% 12% 58% 20% 2% 5%
2015 2500256 58 2% 7% 69% 16% 2% 5%
2014 2500256 71 3% 13% 61% 18% 0% 6%
2013 2500256 64 3% 3% 61% 30% 0% 3%
2012 2500256 55 0% 18% 60% 13% 2% 7%
2011 2500256 55 5% 18% 56% 11% 5% 4%
2010 2500256 47 2% 4% 57% 32% 0% 4%