Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 5 40% 66.667% 40%
2021 9 44.444% 80% 44.444%
2019 1 100% 100% 0%
2018 16 43.75% 58.333% 25%
2017 15 86.667% 100% 13.333%
2016 37 64.865% 72.727% 10.811%
2014 18 72.222% 81.25% 11.111%
2013 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501002 5
  40%
  67%
  40%
2021 2501002 9
  44%
  80%
  44%
2019 2501002 1
  100%
  100%
  0%
2018 2501002 6
  17%
  33%
  50%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 112
  43%
  50%
  14%
1354 20
  100%
  100%
  0%
2017 2501002 2
  0%
  0%
  100%
1353 208
  100%
  100%
  0%
2016 2501002 37
  65%
  73%
  11%
2014 2501002 18
  72%
  81%
  11%
2013 2501002 1
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501002 5 0% 0% 20% 20% 20% 40%
2021 2501002 9 0% 0% 22% 22% 11% 44%
2019 2501002 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2501002 6 0% 0% 0% 17% 33% 50%
1355 14 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 112 0% 14% 0% 29% 43% 14%
1354 20 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2501002 2 0% 0% 0% 0% 0% 100%
1353 208 0% 0% 77% 23% 0% 0%
2016 2501002 37 0% 3% 30% 32% 24% 11%
2014 2501002 18 0% 17% 17% 39% 17% 11%
2013 2501002 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%