Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 47 82.979% 97.5% 14.894%
2021 54 92.593% 100% 7.407%
2020 51 98.039% 100% 1.961%
2019 51 100% 100% 0%
2018 49 97.959% 100% 2.041%
2017 53 98.113% 100% 1.887%
2016 46 95.652% 100% 4.348%
2015 48 100% 100% 0%
2014 45 100% 100% 0%
2013 35 100% 100% 0%
2012 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500786 39
  87%
  97%
  10%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 112
  57%
  100%
  43%
2021 2500786 49
  94%
  100%
  6%
7000501 1
  100%
  100%
  0%
1353 48
  67%
  100%
  33%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2020 2500786 47
  98%
  100%
  2%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2019 2500786 44
  100%
  100%
  0%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 96
  100%
  100%
  0%
2018 2500786 47
  100%
  100%
  0%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2017 2500786 49
  98%
  100%
  2%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2016 2500786 46
  96%
  100%
  4%
2015 2500786 48
  100%
  100%
  0%
2014 2500786 45
  100%
  100%
  0%
2013 2500786 35
  100%
  100%
  0%
2012 2500786 1
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500786 39 3% 15% 69% 0% 3% 10%
1355 14 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 112 0% 0% 57% 0% 0% 43%
2021 2500786 49 2% 18% 65% 8% 0% 6%
7000501 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
1353 48 0% 0% 33% 33% 0% 33%
1354 10 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2500786 47 4% 9% 85% 0% 0% 2%
1353 64 0% 0% 75% 25% 0% 0%
2019 2500786 44 7% 7% 80% 7% 0% 0%
1355 14 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 96 0% 0% 67% 33% 0% 0%
2018 2500786 47 9% 40% 47% 4% 0% 0%
1353 32 0% 50% 0% 0% 0% 50%
2017 2500786 49 4% 18% 71% 4% 0% 2%
1353 64 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500786 46 2% 35% 52% 7% 0% 4%
2015 2500786 48 2% 10% 83% 4% 0% 0%
2014 2500786 45 4% 9% 84% 2% 0% 0%
2013 2500786 35 6% 46% 49% 0% 0% 0%
2012 2500786 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%