Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 53 87% 92% 6%
2018 55 82% 88% 7%
2017 70 70% 82% 14%
2016 74 85% 90% 5%
2015 66 85% 88% 3%
2014 34 79% 93% 15%
2013 22 77% 77% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2501572 15
  87%
  100%
  13%
2501573 8
  88%
  88%
  0%
1355 12
  0%
  0%
  100%
1353 435
  90%
  90%
  0%
2018 7000255 2
  100%
  100%
  0%
2501572 11
  64%
  78%
  18%
2501573 15
  73%
  85%
  13%
1353 375
  92%
  92%
  0%
2017 2501572 18
  72%
  81%
  11%
2501573 8
  75%
  75%
  0%
1355 12
  0%
  0%
  100%
1353 615
  68%
  82%
  17%
2016 2501572 28
  86%
  92%
  7%
2501573 13
  92%
  92%
  0%
1353 480
  81%
  87%
  6%
2015 2501572 45
  82%
  86%
  4%
2501573 20
  90%
  90%
  0%
2014 2501572 19
  79%
  94%
  16%
2501573 15
  80%
  92%
  13%
2013 2501572 15
  73%
  73%
  0%
2501573 7
  86%
  86%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2501572 15 7% 0% 27% 53% 0% 13%
2501573 8 0% 0% 38% 50% 13% 0%
1355 12 0% 0% 0% 0% 0% 100%
1353 435 7% 0% 41% 41% 10% 0%
2018 7000255 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2501572 11 0% 0% 9% 55% 18% 18%
2501573 15 0% 0% 13% 60% 13% 13%
1353 375 8% 0% 28% 56% 8% 0%
2017 2501572 18 0% 0% 11% 61% 17% 11%
2501573 8 13% 0% 38% 25% 25% 0%
1355 12 0% 0% 0% 0% 0% 100%
1353 615 5% 2% 27% 34% 15% 17%
2016 2501572 28 0% 0% 7% 79% 7% 7%
2501573 13 0% 0% 15% 77% 8% 0%
1353 480 6% 6% 41% 28% 13% 6%
2015 2501572 45 0% 2% 20% 60% 13% 4%
2501573 20 0% 0% 0% 90% 10% 0%
2014 2501572 19 0% 11% 53% 16% 5% 16%
2501573 15 0% 0% 27% 53% 7% 13%
2013 2501572 15 13% 20% 20% 20% 27% 0%
2501573 7 0% 14% 0% 71% 14% 0%