Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 18 77.778% 77.778% 0%
2021 29 89.655% 92.857% 3.448%
2020 26 88.462% 92% 3.846%
2019 15 86.667% 100% 13.333%
2018 11 63.636% 77.778% 18.182%
2017 18 72.222% 81.25% 11.111%
2016 28 85.714% 92.308% 7.143%
2015 45 82.222% 86.047% 4.444%
2014 19 78.947% 93.75% 15.789%
2013 15 73.333% 73.333% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501572 18
  78%
  78%
  0%
7000255 1
  100%
  100%
  0%
2501573 19
  63%
  80%
  21%
1353 256
  81%
  87%
  6%
2021 2501572 29
  90%
  93%
  3%
2501573 13
  62%
  73%
  15%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 304
  79%
  79%
  0%
2020 2501572 26
  88%
  92%
  4%
2501573 8
  38%
  43%
  12%
1353 96
  67%
  80%
  17%
2019 2501572 15
  87%
  100%
  13%
2501573 8
  88%
  88%
  0%
1355 14
  0%
  0%
  100%
1353 464
  90%
  90%
  0%
2018 2501572 11
  64%
  78%
  18%
7000255 2
  100%
  100%
  0%
2501573 15
  73%
  85%
  13%
1353 400
  92%
  92%
  0%
2017 2501572 18
  72%
  81%
  11%
2501573 8
  75%
  75%
  0%
1355 14
  0%
  0%
  100%
1353 656
  68%
  82%
  17%
2016 2501572 28
  86%
  92%
  7%
2501573 13
  92%
  92%
  0%
1353 512
  81%
  87%
  6%
2015 2501572 45
  82%
  86%
  4%
2501573 20
  90%
  90%
  0%
2014 2501572 19
  79%
  94%
  16%
2501573 15
  80%
  92%
  13%
2013 2501572 15
  73%
  73%
  0%
2501573 7
  86%
  86%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501572 18 6% 0% 39% 33% 22% 0%
7000255 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501573 19 0% 0% 16% 42% 16% 21%
1353 256 13% 0% 38% 31% 13% 6%
2021 2501572 29 3% 0% 14% 72% 7% 3%
2501573 13 0% 0% 23% 38% 23% 15%
1355 14 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 304 11% 0% 16% 53% 21% 0%
2020 2501572 26 4% 0% 35% 50% 8% 4%
2501573 8 0% 0% 0% 38% 50% 13%
1353 96 17% 0% 17% 33% 17% 17%
2019 2501572 15 7% 0% 27% 53% 0% 13%
2501573 8 0% 0% 38% 50% 13% 0%
1355 14 0% 0% 0% 0% 0% 100%
1353 464 7% 0% 41% 41% 10% 0%
2018 2501572 11 0% 0% 9% 55% 18% 18%
7000255 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2501573 15 0% 0% 13% 60% 13% 13%
1353 400 8% 0% 28% 56% 8% 0%
2017 2501572 18 0% 0% 11% 61% 17% 11%
2501573 8 13% 0% 38% 25% 25% 0%
1355 14 0% 0% 0% 0% 0% 100%
1353 656 5% 2% 27% 34% 15% 17%
2016 2501572 28 0% 0% 7% 79% 7% 7%
2501573 13 0% 0% 15% 77% 8% 0%
1353 512 6% 6% 41% 28% 13% 6%
2015 2501572 45 0% 2% 20% 60% 13% 4%
2501573 20 0% 0% 0% 90% 10% 0%
2014 2501572 19 0% 11% 53% 16% 5% 16%
2501573 15 0% 0% 27% 53% 7% 13%
2013 2501572 15 13% 20% 20% 20% 27% 0%
2501573 7 0% 14% 0% 71% 14% 0%