Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 222 80% 83% 4%
2018 515 81% 82% 1%
2017 438 89% 90% 2%
2016 482 90% 93% 3%
2015 442 85% 88% 3%
2014 477 87% 90% 3%
2013 500 78% 80% 3%
2012 466 84% 87% 3%
2011 385 84% 88% 5%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 7000255 7
  100%
  100%
  0%
2501572 30
  77%
  85%
  10%
2501573 185
  80%
  82%
  3%
2018 7000255 71
  89%
  90%
  1%
2501572 193
  85%
  86%
  2%
2501573 159
  69%
  70%
  1%
1353 315
  71%
  71%
  0%
2017 2501572 192
  92%
  93%
  1%
2501573 153
  84%
  86%
  3%
1353 390
  100%
  100%
  0%
2016 2501572 211
  91%
  94%
  3%
2501573 180
  88%
  92%
  4%
1353 375
  88%
  88%
  0%
2015 2501572 209
  89%
  91%
  2%
2501573 159
  79%
  83%
  4%
2014 2501572 240
  90%
  91%
  2%
2501573 157
  82%
  85%
  4%
2013 2501572 239
  85%
  88%
  4%
2501573 172
  65%
  66%
  2%
2012 2501572 239
  85%
  87%
  2%
2501573 164
  82%
  87%
  5%
2011 2501572 185
  89%
  93%
  5%
2501573 144
  72%
  78%
  8%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 7000255 7 0% 0% 14% 86% 0% 0%
2501572 30 0% 0% 3% 73% 13% 10%
2501573 185 0% 2% 10% 67% 17% 3%
2018 7000255 71 1% 0% 14% 73% 10% 1%
2501572 193 1% 0% 27% 58% 13% 2%
2501573 159 0% 1% 8% 60% 30% 1%
1353 315 0% 0% 52% 19% 29% 0%
2017 2501572 192 3% 1% 43% 45% 7% 1%
2501573 153 3% 4% 27% 49% 13% 3%
1353 390 8% 12% 42% 38% 0% 0%
2016 2501572 211 5% 1% 42% 43% 6% 3%
2501573 180 3% 3% 23% 59% 8% 4%
1353 375 4% 12% 48% 24% 12% 0%
2015 2501572 209 2% 1% 28% 58% 9% 2%
2501573 159 1% 0% 17% 62% 16% 4%
2014 2501572 240 1% 2% 39% 48% 8% 2%
2501573 157 1% 0% 22% 60% 14% 4%
2013 2501572 239 1% 0% 23% 61% 11% 4%
2501573 172 0% 0% 14% 51% 34% 2%
2012 2501572 239 2% 0% 29% 55% 13% 2%
2501573 164 2% 0% 23% 57% 13% 5%
2011 2501572 185 3% 0% 36% 49% 6% 5%
2501573 144 1% 1% 23% 47% 20% 8%