Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 17 53% 53% 0%
2018 19 74% 78% 5%
2017 19 74% 88% 16%
2016 40 68% 77% 12%
2015 38 74% 78% 5%
2014 35 69% 73% 6%
2013 16 94% 94% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 7000351 1
  100%
  100%
  0%
2502444 16
  50%
  50%
  0%
2018 2502444 19
  74%
  78%
  5%
2017 2502444 18
  72%
  87%
  17%
2016 2502444 34
  62%
  72%
  15%
1353 30
  100%
  100%
  0%
2015 2502444 38
  74%
  78%
  5%
2014 2502444 35
  69%
  73%
  6%
2013 2502444 16
  94%
  94%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 7000351 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2502444 16 0% 0% 0% 44% 50% 0%
2018 2502444 19 0% 5% 16% 53% 21% 5%
2017 2502444 18 0% 6% 17% 50% 11% 17%
2016 2502444 34 0% 0% 12% 50% 24% 15%
1353 30 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2502444 38 0% 5% 8% 61% 21% 5%
2014 2502444 35 0% 3% 9% 57% 26% 6%
2013 2502444 16 0% 6% 50% 38% 6% 0%