Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 40 82.5% 97.059% 15%
2021 38 97.368% 100% 2.632%
2020 33 93.939% 100% 6.061%
2019 33 84.848% 90.323% 6.061%
2018 33 100% 100% 0%
2017 36 86.111% 88.571% 2.778%
2016 29 82.759% 92.308% 10.345%
2015 26 84.615% 84.615% 0%
2014 20 95% 95% 0%
2013 15 66.667% 83.333% 20%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000351 1
  100%
  100%
  0%
2502444 33
  88%
  97%
  9%
1353 96
  50%
  100%
  50%
2021 7000351 1
  100%
  100%
  0%
2502444 35
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
1354 10
  0%
  0%
  100%
2020 2502444 31
  97%
  100%
  3%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2019 7000351 1
  100%
  100%
  0%
2502444 30
  87%
  90%
  3%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2018 2502444 27
  100%
  100%
  0%
1353 96
  100%
  100%
  0%
2017 2502444 33
  88%
  88%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2016 2502444 23
  91%
  100%
  9%
1353 80
  40%
  50%
  20%
2015 2502444 26
  85%
  85%
  0%
2014 2502444 20
  95%
  95%
  0%
2013 2502444 15
  67%
  83%
  20%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000351 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2502444 33 3% 6% 42% 36% 3% 9%
1353 96 0% 0% 17% 33% 0% 50%
2021 7000351 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2502444 35 6% 9% 43% 43% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1354 10 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2020 2502444 31 6% 3% 42% 45% 0% 3%
1353 32 0% 0% 0% 50% 0% 50%
2019 7000351 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2502444 30 0% 10% 47% 30% 10% 3%
1353 32 0% 0% 0% 50% 0% 50%
2018 2502444 27 4% 4% 30% 63% 0% 0%
1353 96 0% 17% 33% 50% 0% 0%
2017 2502444 33 6% 6% 42% 33% 12% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2016 2502444 23 4% 4% 65% 17% 0% 9%
1353 80 0% 0% 40% 0% 40% 20%
2015 2502444 26 4% 4% 38% 38% 15% 0%
2014 2502444 20 5% 10% 45% 35% 5% 0%
2013 2502444 15 0% 7% 40% 20% 13% 20%