Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 34 100% 100% 0%
2018 42 83% 90% 7%
2017 36 89% 91% 3%
2016 37 92% 97% 5%
2015 48 100% 100% 0%
2014 45 98% 100% 2%
2013 32 97% 100% 3%
2012 18 100% 100% 0%
2011 7 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2502443 23
  100%
  100%
  0%
1355 12
  100%
  100%
  0%
1353 150
  100%
  100%
  0%
2018 2502443 30
  90%
  96%
  7%
1355 12
  0%
  0%
  0%
1353 165
  73%
  80%
  9%
2017 2502443 26
  96%
  100%
  4%
1355 12
  100%
  100%
  0%
1353 120
  62%
  62%
  0%
1354 9
  100%
  100%
  0%
2016 2502443 30
  100%
  100%
  0%
1353 105
  57%
  80%
  29%
2015 2502443 48
  100%
  100%
  0%
2014 2502443 45
  98%
  100%
  2%
2013 2502443 32
  97%
  100%
  3%
2012 2502443 18
  100%
  100%
  0%
2011 2502443 7
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2502443 23 4% 39% 43% 13% 0% 0%
1355 12 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 150 10% 20% 70% 0% 0% 0%
2018 2502443 30 0% 17% 57% 17% 3% 7%
1355 12 0% 0% 0% 0% 100% 0%
1353 165 0% 0% 27% 45% 18% 9%
2017 2502443 26 4% 19% 54% 19% 0% 4%
1355 12 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 120 0% 13% 13% 38% 38% 0%
1354 9 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2502443 30 0% 0% 67% 33% 0% 0%
1353 105 0% 0% 29% 29% 14% 29%
2015 2502443 48 4% 33% 54% 8% 0% 0%
2014 2502443 45 4% 16% 53% 24% 0% 2%
2013 2502443 32 3% 6% 56% 31% 0% 3%
2012 2502443 18 0% 6% 67% 28% 0% 0%
2011 2502443 7 0% 14% 71% 14% 0% 0%